Limanowski Uniwersytet Trzeciego wieku

 

„Wielu seniorów jest wciąż sprawnych, nie znosi bezczynnego siedzenia w czterech ścianach, potrzebuje pretekstu do wyjścia z domu. Jedną z form aktywizacji starszych ludzi są uniwersytety trzeciego wieku, które stwarzają  możliwości ciągłego poszerzania wiedzy, pobudzają do aktywizacji  społecznej jednostki i ogółu, ułatwiają nawiązywanie przyjaźni, zapewniają możliwość dbania o kondycję fizyczną. Poza tym, po latach wychowywania dzieci  i współuczestnictwie wychowania wnuków, niekiedy po utracie współmałżonka i znajomych, nadmiar czasu może być bardzo szkodliwy. W takim przypadku nowa pasja staje się balsamem dla zbolałej duszy, pozwala ponownie otworzyć się na świat i zaakceptować go takim, jakim się stał bez bliskich ludzi.”

Zachęcam wszystkich seniorów  do włączenia się w nasz system kształcenia.

Udział w zajęciach,  przyjęcie na siebie obowiązków słuchacza , planowanie własnego czasu powoduje ,że człowiek czuje się bardziej potrzebny, odczuwa sens swego istnienia ,  pozwala jednostce na mobilizację zarówno fizyczną jak i psychiczną oraz wzrost jej aktywności życiowej.

Limanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku  ma charakter otwarty. Słuchaczami mogą być osoby mające wykształcenie co najmniej średnie, będące w wieku przedemerytalnym, jak również emeryci, renciści oraz osoby bezrobotne w starszym wieku, mieszkańcy miasta Limanowa i Powiatu Limanowskiego.

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w Limanowskim   Uniwersytecie Trzeciego Wieku , jako słuchaczy i jako osoby organizacyjnie lub edukacyjnie wspierające działalność Stowarzyszenia.

Działalność naszego Uniwersytetu przede wszystkim zależeć będzie od samych członków Stowarzyszenia, od słuchaczy,  od pozyskania ludzi rozumiejących wartości kształcenia ustawicznego i społeczeństwa obywatelskiego.

 

Patronat naukowy Patronat organizacyjny  
       

 

online slots malaysia