Limanowski Uniwersytet Trzeciego wieku   „Wielu seniorów jest wciąż sprawnych, nie znosi bezczynnego siedzenia w czterech ścianach, potrzebuje pretekstu do wyjścia z domu. Jedną z form aktywizacji starszych ludzi są uniwersytety trzeciego wieku, które stwarzają  możliwości ciągłego poszerzania wiedzy, pobudzają...
Władze   Skład Zarządu: 1. Prezes - Pani Grażyna Jacak-Świerkosz 2. Wiceprezes - Pani Helena Michałek 3. Skarbnik - Pani Anna Król 4. Sekretarz - Pani Anna Jasica 5. Członek - Pani Elżbieta Niedźwiedź   6. Członek - Pani Stanisława Szewczyk 7. Członek - Ks. Stanisław...
Sekcje   Słuchacze Limanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mogą uczestniczyć w zajęciach następujących sekcji:   • Popularno-naukowej - obejmuje zagadnienia o Ziemi i Wszechświecie, o najnowszych badaniach naukowych (planujemy wyjazdy edukacyjne do laboratoriów naukowych...

 

Patronat naukowy Patronat organizacyjny