Władze

 

 

Skład Zarządu:
1. Prezes - Pan Józef Sukiennik,
2. Wiceprezes - Pani Krystyna Kordeczka,
3. Sekretarz - Pani Anastazja Brajner,
4. Członek - Pani Otylia Wielkiewicz,


Skład Komisji Rewizyjnej:
1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej -  Pani Monika Stankiewicz ,
2. Członek - Pani Alicja Urbańska, 
3. Członek - Pani Maria Mazanek.

Rada Programowa:

1. Prof. dr inż. Antoni Tajduś – Rektor AGH w Krakowie.

2. Prof. dr inż. Adam Piestrzyński – Dziekan wydziału geologii AGH w Krakowie .

3. Dr Józef Szymon Wroński – pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

4. Dr  Sabina Owsiakowska – pracownik naukowy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

5. Dr Stefan Florek – pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego i PWSZ w Nowy Sącz.

 

Patronat naukowy Patronat organizacyjny  
       

 

online slots malaysia